Home Kiến Thức Lập Trình Việt Hóa Chữ “Quick View” Trong Flatsome

Việt Hóa Chữ “Quick View” Trong Flatsome

811
SHARE
Việt hóa chữ quick view trong theme flatsome
Việt hóa chữ quick view trong theme flatsome

Hiện nay nhiều bạn đang rất chuộng sử dụng theme flatsome để custom giao diện cho khách hàng. Mặc dù Flatsome rất tốt vào custom website rất nhanh nhưng đi bên cạnh đó vẫn còn một số chức năng còn chưa được tự do custom. Ví dụ như chữ tiếng anh “Quick View” chưa được việt hóa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn việt hóa mốt số từ tiếng anh thông qua code bên dưới

I. Việt Hóa chữ Quick View trong theme Flatsome

Copy code bên dưới vào file functions.php.

Chú ý: có thể thêm hoặc chỉnh sửa text nếu muốn

function my_custom_translations( $strings ) {
$text = array(
'Quick View' => 'Xem nhanh'
);
$strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
return $strings;
}
add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

II. Việt Hóa chữ SHOPPING CART – CHECKOUT DETAILS – ORDER COMPLETE trong theme Flatsome

Đoạn code trên còn có khả năng thay thế một số chữ tiếng anh trong giỏ hàng, thanh toán của woocommerce trong theme flatsome

function my_custom_translations( $strings ) { $text = array( 'Quick View' => 'Xem nhanh', 'SHOPPING CART' => 'Giỏ hàng', 'CHECKOUT DETAILS' => 'Thanh toán', 'ORDER COMPLETE' => 'Hoàn thành' ); $strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings ); return $strings; } add_filter( 'gettext', 'my_custom_translations', 20 );

 

Chúc các bạn thành công. Thương thức sản phẩm mình làm ra nhé.