Tử Chiến Thành Đa Bang – Hồi 1

136
SHARE

Thành Đa Bang – Tìm hiểu qua Wiki

Mùa xuân năm 1400, năm Canh Thìn, Hồ Qúy Ly phế bỏ Thiếu Đế nhà Trần, lên ngôi Hoàng Đế, lập nên nhà Hồ, lấy tên nước là Đại Ngu. Nhiều nho sĩ nhà Trần không tuân phục, quyết cầu viện vua Minh xuất binh diệt nhà Hồ. Sau gần 200 năm thái bình dưới thời Trần, người dân nước Việt bắt đầu chìm trong những chuỗi ngày tăm tối lầm than…Bắt đầu từ đây lịch sử bắt đầu ghi nhận trấn chiến tại Thành Đa Bang. Các bạn cùng nhau tìm hiểu lịch sử hào hùng của nước mình nhé

Các bạn cùng theo dõi video để hiểu thêm về lịch sử nước ta.

Đây là một Dự án đang gây quỹ tại: http://vietsukieuhung.com