Home Thủ Thuật IT Sửa lỗi không thể tạo tệp mới trong illustrator 2020 trên macOS

Sửa lỗi không thể tạo tệp mới trong illustrator 2020 trên macOS

674
SHARE

Các bạn làm bên đồ họa hay sử dụng phần mềm illustrator 2020 trên hệ điều hành macOs các loại như Mojave hay Catalina mà không thể tạo tệp mới trong lllustrator thì đây là hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi

Lỗi “Unable to create new file in Illustrator 2020 on macOS”

Không thể tạo tệp mới trong lllustrator
Unable to create new file in Illustrator 2020 on macOS

Cách Fix lỗi “Không thể tạo tệp mới trong illustrator”.

Các bạn mở illustrator (AI) vào “illustrator > Preferences > General”

Unable to create new file in Illustrator 2020 on macOS
Unable to create new file in Illustrator 2020 on macOS

Chọn vào ô

“Use Legacy ‘File New’ Interface” (trên hệ điều hành macos Catalina)
“legacy ‘create new’ format” (trên hệ điều hành macos Mojave)

Cuối cùng nhấp ok hoàn thành.

Không thể tạo tệp mới trong lllustrator
Không thể tạo tệp mới trong lllustrator

Bây giờ các bạn có thể mở tệp mới và tận hưởng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm một số thủ thuật IT tại Quy Nhơn 30s

Facebook: quynhon30s