Home Kiến Thức Mạng Máy Chủ Fix lỗi tải file php trên nginx

Fix lỗi tải file php trên nginx

80
SHARE
lỗi tải file php trên nginx
lỗi tải file php trên nginx

Trong quá trình cấu hình vps, có thể nhiều bạn sẽ bị gặp lỗi khi chạy trang web thay vì thực thi file php thì sẽ tải file php ấy về. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi: 

Hướng dẫn fix lỗi tải file php trên nginx

Các bạn tìm đến file cấu hình nginx. Mặc dịnh nó nằm trong : /etc/nginx/sites-available/default hoặc có thể nằm trong /etc/nginx/conf.d/

Các bạn dùng lệnh “nano” để sửa file cấu hình. Tìm đến đoạn code bên dưới và bỏ đi dấu # phía trước. Sau đó nhấn ctrl + x để thoát khỏi trình edit của nano.

Sau đó chạy lệnh để reset server:

Và cùng  xem kết quả.

Tìm hiểu từ: Google