Home Thủ Thuật IT Fix Bug error Failed to build iOS project.

Fix Bug error Failed to build iOS project.

358
SHARE

Chào các bạn. Đôi khi các bạn lập trình react-native khi build một project nào đó trên “IOS” thì gặp phải lỗi như bên dưới. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi này để có thể build được trên hệ điều hành IOS

error Failed to build iOS project. We ran “xcodebuild” command but it exited with error code 65

Nếu bạn không có cocoa pods thì bạn cần phải cài đặt nó qua câu lệnh

Sau đó chạy

Sau khi chạy xong 2 lệnh trên thì bạn xoá đi folder “Build” trong folder “ios” của dự án react-native của bạn.

Cuối cùng chạy lại lệnh

Nếu lỗi vẫn còn

  • Các bạn xoá lại thư mục “Build
  • Mở thư mục /ios trong Xcode
  • navigate File -> Project Settings -> Build System -> change (Shared workspace settings and Per-User workspace settings): Build System -> Legacy Build System