Home Kiến Thức Mạng Máy Chủ Cài Đặt Nginx, Php, Mysql Trên Mac OS – Phần 1

Cài Đặt Nginx, Php, Mysql Trên Mac OS – Phần 1

114
0
SHARE

Homebrew

Series này sẽ chủ yếu cài đặt dựa trên homebrew, một package manager nổi tiếng dành riêng cho macOS. Trước hết, homebrew cần command line tools để có thể chạy được. Mở Terminal và chạy lệnh cài đặt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here